Panitikan, Ideolohiya, Rebolusyon: Edukasyon at Pedagohiya sa Pagbasa ng Nobelang Desaparasidos ni Lualhati Bautista.

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Author-Supplied Keywords:
   commodity
   contradiction
   desaparecidos
   ideology
   individualism
   subject
   desaparesidos
   ideolohiya
   indibidwalismo
   komoditi
   kontradiksiyon
   sabjek
   Language of Keywords: English; Tagalog
  • Subject Terms:
  • Subject Terms:
  • Abstract:
   Ideology functions as a key concept in appraising and judging any work of art. Ideology transforms individuals into subjects--subjects that decide, act and accept responsibility. Authors, teachers, students all become subjects through the apparatus of ideological practices and institutions. In a historical context, social contradictions are resolved illusorily through the forms/structures of poems, plays, or any literary artifice. This thesis is demonstrated in the analysis of Bautista's novel, linking literary production to the historical process of class struggle in the neocolony at this specific global conjuncture. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Susi ang konsepto ng ideolohiya sa pagkilatis at pagpapahalaga sa anumang likhang-sining. Sa bisa ng ideolohiya, ginagawang sabjek ang indibidwal--sabjek na kumikilos, nagpapasiya, nananagot. Kapwa awtor at guro/estudyante ay nagiging sabjek sa praktika't institusyon ng ideolohiya. Sa kontekstong historikal, binibigyan ng imahinaryong kalutasan ang mga kontradiksiyon sa lipunan sa balangkas at istruktura ng tula, dula o anumang akda. Sinubukan ang tesis na ito sa analisis ng nobela ni Bautista. Iniugnay dito ang produksyong pampanitikan sa proseso ng tunggalian ng mga uri't sektor sa neokolonya sa kasalukuyang yugto ng kasaysayang global. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Copyright of Daluyan: Journal ng Wikang Filipino is the property of University of the Philippines - Diliman and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)
  • Author Affiliations:
   1Emeritus propesor sa English, Comparative Literature at Ethnic Studies, Washington State University
   2U of Connecticut
  • ISSN:
   2244-6001
  • Accession Number:
   102953653
 • Citations
  • ABNT:
   SAN JUAN JR., E. Panitikan, Ideolohiya, Rebolusyon: Edukasyon at Pedagohiya sa Pagbasa ng Nobelang Desaparasidos ni Lualhati Bautista. Daluyan: Journal ng Wikang Filipino, [s. l.], n. 2, p. 218–227, 2015. Disponível em: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=asn&AN=102953653. Acesso em: 3 dez. 2020.
  • AMA:
   San Juan Jr. E. Panitikan, Ideolohiya, Rebolusyon: Edukasyon at Pedagohiya sa Pagbasa ng Nobelang Desaparasidos ni Lualhati Bautista. Daluyan: Journal ng Wikang Filipino. 2015;(2):218-227. Accessed December 3, 2020. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=asn&AN=102953653
  • APA:
   San Juan Jr., E. (2015). Panitikan, Ideolohiya, Rebolusyon: Edukasyon at Pedagohiya sa Pagbasa ng Nobelang Desaparasidos ni Lualhati Bautista. Daluyan: Journal Ng Wikang Filipino, 2, 218–227.
  • Chicago/Turabian: Author-Date:
   San Juan Jr., Epifanio. 2015. “Panitikan, Ideolohiya, Rebolusyon: Edukasyon at Pedagohiya Sa Pagbasa Ng Nobelang Desaparasidos Ni Lualhati Bautista.” Daluyan: Journal Ng Wikang Filipino, no. 2 (July): 218–27. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=asn&AN=102953653.
  • Harvard:
   San Juan Jr., E. (2015) ‘Panitikan, Ideolohiya, Rebolusyon: Edukasyon at Pedagohiya sa Pagbasa ng Nobelang Desaparasidos ni Lualhati Bautista’, Daluyan: Journal ng Wikang Filipino, (2), pp. 218–227. Available at: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=asn&AN=102953653 (Accessed: 3 December 2020).
  • Harvard: Australian:
   San Juan Jr., E 2015, ‘Panitikan, Ideolohiya, Rebolusyon: Edukasyon at Pedagohiya sa Pagbasa ng Nobelang Desaparasidos ni Lualhati Bautista’, Daluyan: Journal ng Wikang Filipino, no. 2, pp. 218–227, viewed 3 December 2020, .
  • MLA:
   San Juan Jr., Epifanio. “Panitikan, Ideolohiya, Rebolusyon: Edukasyon at Pedagohiya Sa Pagbasa Ng Nobelang Desaparasidos Ni Lualhati Bautista.” Daluyan: Journal Ng Wikang Filipino, no. 2, July 2015, pp. 218–227. EBSCOhost, search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=asn&AN=102953653.
  • Chicago/Turabian: Humanities:
   San Juan Jr., Epifanio. “Panitikan, Ideolohiya, Rebolusyon: Edukasyon at Pedagohiya Sa Pagbasa Ng Nobelang Desaparasidos Ni Lualhati Bautista.” Daluyan: Journal Ng Wikang Filipino, no. 2 (July 2015): 218–27. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=asn&AN=102953653.
  • Vancouver/ICMJE:
   San Juan Jr. E. Panitikan, Ideolohiya, Rebolusyon: Edukasyon at Pedagohiya sa Pagbasa ng Nobelang Desaparasidos ni Lualhati Bautista. Daluyan: Journal ng Wikang Filipino [Internet]. 2015 Jul [cited 2020 Dec 3];(2):218–27. Available from: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=asn&AN=102953653