VALSTS OBLIGĀTĀ SOCIĀLĀ APDROŠINĀŠANA KĀ DZĪVES KVALITĀTES NOSACĪJUMS.

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
  • Author(s): Medne, Anna1
  • Source:
    XII International Scientific Conference: New Values for Tourism & Community Development. Jun2011, p137-142. 6p.