Ekspatrianci w Polsce - wstępne wyniki badań Empirycznych.

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
  • Author(s): Przytuła, Sylwia1
  • Source:
    Human Resource Management / Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi. 2012, Vol. 6, p88-101. 14p.