Agresia pacientov a pracovná spokojnosť sestier vo vybranom zdravotníckom zariadení v Rakúsku.

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request