Search Results

Filter
  • 1-10 of  10 results for ""IMMIGRANTS""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Bosnian elderly persons health, suffering and wellbeing analysed from narratives.

  • Source: Nordic Journal of Nursing Research & Clinical Studies / Vård i Norden (VARD I NORDEN), 2006; 26(4): 31-36. (6p)

Record details

×
Academic Journal

Illegal in one's own bare body -- on undocumented migrants' state of health and need of health care. A systematic literature review.

  • Source: Nordic Journal of Nursing Research & Clinical Studies / Vård i Norden (VARD I NORDEN), 2010; 30(3): 38-43. (6p)

Record details

×
Academic Journal

Helsesøstres oppfatninger av mødres interaktive ernæringsfremmende allmenndannelse.

  • Source: Norwegian Journal of Clinical Nursing / Sykepleien Forskning (SYKEPLEIEN FORSKNING), 2015; 10(3): 268-276. (9p)

Record details

×
Academic Journal

Barselerfaringer etter akutt keisersnitt.

  • Source: Norwegian Journal of Clinical Nursing / Sykepleien Forskning (SYKEPLEIEN FORSKNING), 6/6/2019; 1-20. (20p)

Record details

×
Academic Journal

Transnasjonale helsepraksiser. Bruk av helsetjenester blant polske arbeidsinnvandrere i Norge.

  • Source: Nordic Magazine for Health Research / Nordisk Tidsskrift for Helseforskning (NORDIC MAG HEALTH RES), 2017; 13(1): 1-23. (23p)

Record details

×
Academic Journal

Hvor godt forstår voksne nordmenn skriftlig helseinformasjon?

  • Source: Norwegian Journal of Clinical Nursing / Sykepleien Forskning (SYKEPLEIEN FORSKNING), 2014; 9(1): 26-34. (9p)

Record details

×
Academic Journal

Livsstilsendring -- hvordan kan vi tilrettelegge for kostholdsveiledning ved hjelp av bilder for ikke etnisk norske analfabeter?

  • Source: Nordic Magazine for Health Research / Nordisk Tidsskrift for Helseforskning (NORDIC MAG HEALTH RES), 2013; 9(2): 79-91. (13p)

Record details

×
Academic Journal

Livsstilsendring -- hvordan kan vi tilrettelegge for kostholdsveiledning ved hjelp av bilder for ikke etnisk norske analfabeter?

  • Source: Nordic Magazine for Health Research / Nordisk Tidsskrift for Helseforskning (NORDIC MAG HEALTH RES), 2013; 9(2): 79-91. (13p)

Record details

×
  • 1-10 of  10 results for ""IMMIGRANTS""