Search Results

Filter
  • 1-10 of  64 results for ""IMMIGRANTS""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Imigranci w Polsce i wyzwania integracyjne.

  • Source: Studia BAS. 2014, Vol. 40 Issue 4, p135-153. 19p.

Record details

×
Academic Journal

IMIGRANCI ZAROBKOWI NA ŚLĄSKIM RYNKU PRACY. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ EMPIRYCZNYCH.

  • Source: Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization & Management / Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria Organizacji i Zarzadzanie. 2018, Issue 126, p105-117. 13p.

Record details

×
Academic Journal

MIGRANCI UKRAIŃSCY W POLSCE W LATACH 2014-2017.

  • Source: Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization & Management / Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria Organizacji i Zarzadzanie. 2018, Issue 126, p223-236. 14p.

Record details

×
Academic Journal

PRZYCZYNY I STRUKTURA EMIGRACJI OBYWATELI LITWY W OKRESIE 2003-2013.

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2014, Issue 348, p437-448. 12p.

Record details

×
Academic Journal

Prawda w środkach komunikacji e-marketingu.

  • Source: Handel Wewnêtrzny. 2017, Issue 2, p350-360. 11p.

Record details

×
  • 1-10 of  64 results for ""IMMIGRANTS""