Search Results

Filter
  • 1-8 of  8 results for ""IMMIGRANTS""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

AKÉ JE POSTAVENIE IMIDŽU KRAJINY V KONCEPTE KRAJINY PÔVODU? SKÚMANIE V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE.

  • Source: Ekonomické Rozhl'ady / Ecomomic Review. 2020, Vol. 49 Issue 3, p250-269. 20p.

Record details

×
Academic Journal

VZŤAH MIGRÁCIE A MAKROEKONOMICKÝCH UKAZOVATEĽOV RAKÚSKA.

  • Source: Social & Economic Revue. 2019, Vol. 17 Issue 4, p51-60. 10p.

Record details

×
Academic Journal

FAKTORY MIGRÁCIE PRACOVNEJ SILY DO ZAHRANIČIA.

  • Source: Social & Economic Revue. 2013, Vol. 11 Issue 1, p108-122. 15p.

Record details

×
Academic Journal

REBRÍČEK HODNÔT MLADÝCH ĽUDÍ A ICH POSTOJ K PRISŤAHOVALECTVU.

  • Source: Marketing Science & Inspirations. 2016, Vol. 11 Issue 4, p24-31. 4p.

Record details

×
Academic Journal

MOBILITA TALENTOVANÝCH PRACOVNÍKOV V PODMIENKACH SR: ANALYTICKÝ POH􀄏AD.

  • Source: Ekonomické Rozhl'ady / Ecomomic Review. 2019, Vol. 48 Issue 1, p5-23. 19p.

Record details

×
Academic Journal

Dejavniki gibalne aktivnosti in z zdravjem povezane kakovosti življenja.

  • Source: Obzornik Zdravstvene Nege (OBZORNIK ZDRAVSTVENE NEGE), 2014; 48(2): 113-126. (14p)

Record details

×
Academic Journal

GEOGRAFICKÁ DIFERENCIÁCIA KREATIVITY NA SLOVENSKU.

  • Source: Social & Economic Revue. 2012, Issue 2, p112-125. 14p.

Record details

×
  • 1-8 of  8 results for ""IMMIGRANTS""