Search Results

Filter
  • 1-10 of  10 results for ""Poetry""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

“The Trumpet in the Bottom”: Öyvind Fahlström and the Uncanny

  • Authors : Bäckström, Per, Professor, 1959; Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013), Originator

Subjects: Humanities and the Arts; Languages and Literature; General Literature Studies

  • Source: Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 104(02):176-198

Record details

×
Academic Journal

Lyrikläsning som didaktisk praktik

  • Authors : Andersson, Pär-Yngve, 1954; Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Originator

Subjects: Humanities and the Arts; Languages and Literature; General Literature Studies

  • Source: Norsk pedagogisk tidsskrift. 103(1):65-76

Record details

×
Academic Journal

Övervakning som hallucination: Lars Noréns textvräld

Subjects: Humanities; Languages and Literature; General Literature Studies

  • Source: Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 109(3):203-212

Record details

×
Academic Journal

Lyriken – en folklig rörelse?: Utgivningen av diktsamlingar på eget förlag i Sverige 1976–1995

  • Authors : Johansson, Åsa; Warnqvist, Åsa; Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen, Originator

Subjects: Humanities; Languages and Literature; General Literature Studies

  • Source: Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. (3):287-302

Record details

×
Academic Journal

Basic Needs and Peace Education

Subjects: Basic needs; Peacetime; Poetry

  • Source: Bulletin of Peace Proposals. 10(4):403-406

Record details

×
  • 1-10 of  10 results for ""Poetry""