Search Results

Filter
  • 1-2 of  2 results for ""Smith N""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Prediktory zvládania záťaže u pacientov po prekonaní infarktu myokardu.

  • Source: Nursing: Theory, Research, Education / Osetrovatel'stvo: Teória, Výskum, Vzdelávanie 2019; 9(1): 8-14. (7p)

Record details

×
Academic Journal

Agresia pacientov a pracovná spokojnosť sestier vo vybranom zdravotníckom zariadení v Rakúsku.

  • Source: Nursing: Theory, Research, Education / Osetrovatel'stvo: Teória, Výskum, Vzdelávanie 2015; 5(1): 6-12. (7p)

Record details

×
  • 1-2 of  2 results for ""Smith N""