Search Results

Filter
  • 1-10 of  32 results for ""Smith N""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

COVID-19 DÖNEMİNDEKİ AŞIRI FİYATLAMALARA İLİŞKİN TÜKETİCİ ŞİKÂYETLERİ VE REKABET HUKUKU AÇISINDAN ALINAN ÖNLEMLER.

  • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2022, Vol. 18 Issue 3, p837-855. 19p.

Record details

×
Academic Journal

POLİTİK EKOLOJİ PERSPEKTİFİNDEN COVID-19 SALGINI.

  • Source: Kafkas University, Journal of Economics & Administrative Sciences Faculty / Kafkas Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi. Jun2021, Vol. 12 Issue 23, p509-531. 23p.

Record details

×
Academic Journal

Kırsalın Küreselleşmesi ve Tüketim: Bursa Cumalıkızık Örneği*.

  • Source: Uludag Journal of Economy & Society. haz2021, Vol. 40 Issue 1, p15-35. 21p.

Record details

×
Academic Journal

Kargo Firması Müşterilerinin Twitter Gönderilerinin Duygu Analizi.

  • Source: Cag University Journal of Social Sciences. 2021, Vol. 18 Issue 1, p31-39. 9p.

Record details

×
Academic Journal

TOKSİK LİDERLİK VE ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİNDE KARİYERİZMİN ARACI ETKİSİ.

  • Source: Kafkas University, Journal of Economics & Administrative Sciences Faculty / Kafkas Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi. Dec2020, Vol. 11 Issue 22, p743-765. 23p.

Record details

×
Periodical

PSİKOLOJİK SÖZLEŞME VE İŞYERİ ZORBALIĞININ İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ: HEMŞİRELERDE BİR ARAŞTIR.

  • Source: Cumhuriyet Universitesi Journal of Economics & Administrative Sciences (JEAS). May2020, Vol. 21 Issue 1, p183-202. 20p.

Record details

×
  • 1-10 of  32 results for ""Smith N""