Search Results

Filter
  • 1-5 of  5 results for ""Smith N""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO APSKAITOS POLITIKA IR JOS ĮTAKA ŽEMĖS ŪKIO VERSLO SUBJEKTŲ FINANSINIAMS RODIKLIAMS.

  • Source: Science & Studies of Accounting & Finance: Problems & Perspectives / Apskaitos ir Finansu Mokslas ir Studijos: Problemos ir Perspectyvos. 2016, Vol. 10 Issue 1, p215-228. 14p.

Record details

×
Academic Journal

INDIVIDUALIŲ BAZINIŲ DARNAUS VYSTYMOSI ŽINIŲ IDENTIFIKAVIMAS, REMIANTIS VYGOTSKIO ASMENYBĖS IŠSIVYSTYMO TEORIJA.

  • Source: Management Theory & Studies for Rural Business & Infrastructure Development. 2011, Vol. 25 Issue 1, p77-86. 10p. 2 Diagrams, 2 Charts.

Record details

×
Academic Journal

SUSIJUNGUSIŲ ORGANIZACIJŲ KULTŪRŲ POVEIKIS ļMONĖS SĖKMEI.

  • Source: Business: Theory & Practice. 2006, Vol. 7 Issue 1, p45-53. 9p.

Record details

×
Academic Journal

OFICIALIAI NEAPSKAITYTOS EKONOMIKOS ĮTAKA ŠALIES ŪKIUI.

  • Source: Economics & Management. 2008, p707-711. 5p. 1 Diagram, 1 Chart, 1 Graph.

Record details

×
  • 1-5 of  5 results for ""Smith N""