Search Results

Filter
  • 1-10 of  15 results for ""Smith N""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

POZIOM NASILENIA LĘKU U PACJENTÓW LECZONYCH CHIRURGICZNIE.

  • Source: Polish Nursing / Pielegniarstwo Polskie (POLISH NURS/PIELEGNIARSTWO POLSKIE), 2019; 73(3): 265-270. (6p)

Record details

×
Academic Journal

ZMIANY W ROSYJSKIM ROLNICTWIE.

  • Source: Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula. Vistula Scientific Quarterly. 2019, Vol. 62 Issue 4, p138-149. 12p.

Record details

×
Academic Journal

Partycypacja społeczna jako narzędzie planowania rozwoju miasta.

  • Source: Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula/ Vistula University Working Papers. 2018, Vol. 61 Issue 4, p5-17. 13p.

Record details

×
Academic Journal

WPŁYW CSR NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTW -- PRZEGLĄD BADAŃ.

  • Source: Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2016, Issue 436, p241-252. 12p.

Record details

×
Academic Journal

RANKINGI RYZYKA PORTFELA PROJEKTÓW W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH.

  • Source: Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization & Management / Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria Organizacji i Zarzadzanie. 2017, Issue 102, p81-97. 17p.

Record details

×
Academic Journal

Globalne przepływy usług badawczo-rozwojowych - przyczyny i kierunki.

  • Source: International Business & Global Economy. 2016, Vol. 35 Issue 1, p279-294. 16p.

Record details

×
  • 1-10 of  15 results for ""Smith N""