Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

RODINNE PODNIKANIE A PRAVNE PROSTREDIE SR - NIEKTORE OTAZKY.

  • Source: Ecomomic Review / Ekonomické Rozhl'ady. 2018, Vol. 47 Issue 3, p332-347. 16p.

Record details

×

BEHAVIORALNE ASPEKTY VYBERU DANI.

  • Source: Ecomomic Review / Ekonomické Rozhl'ady. 2018, Vol. 47 Issue 3, p348-364. 17p.

Record details

×

ZMENY V TRANSFEROVOM OCEŇOVANÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE.

  • Source: Ecomomic Review / Ekonomické Rozhl'ady. 2015, Vol. 44 Issue 2, p234-241. 8p.

Record details

×

Původ kreativní ekonomiky včetně demonstraci vlivu na ospodářský rozvoj.

  • Source: Trends: Economics & Management / Trendy: Ekonomiky a Managementu. 2013, Vol. 7 Issue 16, p31-40. 10p.

Record details

×
  • 1-6 of  6 results for ""Taxation""