Search Results

Filter
 • 1-41 of  41 results for ""Taxation""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

RODINNE PODNIKANIE A PRAVNE PROSTREDIE SR - NIEKTORE OTAZKY.

 • Source: Ecomomic Review / Ekonomické Rozhl'ady. 2018, Vol. 47 Issue 3, p332-347. 16p.

Record details

×
Academic Journal

Vybrané problémy zdanění pasivních příjmů z dluhopisů

Subjects: Law

 • Source: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica, Vol 68, Iss 4, Pp 53-66 (2022)

Record details

×

DAŇOVÁ KONKURENCIA Z POHĽADU ZDANENIA A VPLYVU MAKROEKONOMICKÝCH DETERMINANTOV.

 • Source: Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D, Faculty of Economics & Administration. 2018, Vol. 25 Issue 42, p5-16. 12p.

Record details

×
Academic Journal

BEHAVIORALNE ASPEKTY VYBERU DANI.

 • Source: Ecomomic Review / Ekonomické Rozhl'ady. 2018, Vol. 47 Issue 3, p348-364. 17p.

Record details

×
Academic Journal

Virtuálne meny (právna podstata, regulačný rámec a zdaňovanie)

Subjects: Law

 • Source: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica, Vol 68, Iss 4, Pp 99-115 (2022)

Record details

×
Academic Journal

DYNAMICKÝ MODEL ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB.

 • Source: E + M Ekonomie a Management / E+M Economics & Management; 2008, Vol. 2008 Issue 3, p85-93, 9p, 3 Charts, 4 Graphs

Record details

×
Academic Journal

Tax License of Legal Person

Subjects: tax; tax license; tax evasions

 • Source: Societas et Iurisprudentia, Vol 4, Iss 2, Pp 89-110 (2016)

Record details

×

„FORMULOVAŤ POZITÍVNU VÍZIU“: K DEBATE O SÚČASNOM STAVE GLOBÁLNEJ SPOLOČNOSTI Z POLITICKO-EKONOMICKEJ PERSPEKTÍVY.

 • Source: Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D, Faculty of Economics & Administration. 2017, Vol. 24 Issue 39, p163-174. 12p.

Record details

×
Conference

Dodržiavanie daňových predpisov.

 • Source: Proceedings of the Conference on Social Processes & Personality. 2014, p183-188. 6p.

Record details

×
Academic Journal

ZMENY V TRANSFEROVOM OCEŇOVANÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE.

 • Source: Ecomomic Review / Ekonomické Rozhl'ady. 2015, Vol. 44 Issue 2, p234-241. 8p.

Record details

×
Academic Journal

AKTUÁLNE OTÁZKY DAŇOVO-ODVODOVEJ POLITIKY.

 • Source: Social & Economic Revue. 1/1/2016, Vol. 14 Issue 1, p15-26. 12p.

Record details

×
Academic Journal

Původ kreativní ekonomiky včetně demonstraci vlivu na ospodářský rozvoj.

 • Source: Trends: Economics & Management / Trendy: Ekonomiky a Managementu. 2013, Vol. 7 Issue 16, p31-40. 10p.

Record details

×
 • 1-41 of  41 results for ""Taxation""