Search Results

Filter
  • 1-10 of  1,597 results for ""Taxation""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

OPTİMAL VERGİLEME ARAYIŞINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: TÜRKİYE ÖRNEĞİ.

  • Source: Journal of Administrative Sciences / Yonetim Bilimleri Dergisi. 2021, Vol. 19 Issue 40, p271-298. 28p.

Record details

×
Academic Journal

TÜRKİYE'DE ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNİN VERGİ GELİRLERİYLE İLİŞKİSİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR TEST.

  • Source: Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS). 2021, Vol. 14 Issue 3, p995-1020. 26p.

Record details

×
Academic Journal

Vergilendirme Yetkisinin Temel Hak ve Özgürlükleri İhlâli ve Yargı Yolu.

  • Source: Journal of Public Finance Studies / Maliye Çalismalari Dergisi. 2021, Issue 66, p77-106. 30p.

Record details

×
Academic Journal

TÜKETİM KÜLTÜRÜ VE VERGİLEME: TÜRKİYE'YE MALİ SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ.

  • Source: Mali Cozum Dergisi / Financial Analysis. tem/aug2021, Vol. 31 Issue 166, p89-116. 28p.

Record details

×
Academic Journal

DİJİTAL EKONOMİLERİN VERGİLENDİRİLMESİNDE OECD UYGULAMALARI VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRILMASI.

  • Source: Mali Cozum Dergisi / Financial Analysis. Mar/Apr2021, Vol. 31 Issue 164, p223-242. 20p.

Record details

×
Academic Journal

BEPS ÇERÇEVESİNDE VERGİYİ DOLANMA YOLLARI İLE MÜCADELE ve TÜRKİYE.

  • Source: Mali Cozum Dergisi / Financial Analysis. may/haz2022, Vol. 32 Issue 171, p217-243. 27p.

Record details

×
Academic Journal

VERGİLEMEDE AÇIKLIK VE BASİTLİK İLKESİ: KURUMLAR VERGİSİ KANUNU'NUN OKUNABİLİRLİK DÜZEYİNE İLİŞKİN BİR İNCELEME.

  • Source: Omer Halisdemir Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2020, Vol. 13 Issue 4, p687-695. 9p.

Record details

×
  • 1-10 of  1,597 results for ""Taxation""