Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

VERGİ OKURYAZARLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ.

  • Source: Mali Cozum Dergisi / Financial Analysis. kas/ara2022, Vol. 32 Issue 174, p165-188. 24p.

Record details

×

OECD Ülkelerinde Vergi Çekiciliği Endeksi: Panel Veri Analizi.

  • Source: Journal of Finance Letters / Maliye Finans Yazıları Dergisi. Apr2022, Issue 117, p21-40. 20p.

Record details

×

BEPS ÇERÇEVESİNDE VERGİYİ DOLANMA YOLLARI İLE MÜCADELE ve TÜRKİYE.

  • Source: Mali Cozum Dergisi / Financial Analysis. may/haz2022, Vol. 32 Issue 171, p217-243. 27p.

Record details

×

MÜKELLEF HAKLARININ FARKINDALIĞINA İLİŞKİN ALAN ARAŞTIRMASI.

  • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2022, Vol. 18 Issue 1, p332-356. 25p.

Record details

×
  • 1-10 of  151 results for ""Taxation""