Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

BEPS ÇERÇEVESİNDE VERGİYİ DOLANMA YOLLARI İLE MÜCADELE ve TÜRKİYE.

 • Source: Mali Cozum Dergisi / Financial Analysis. may/haz2022, Vol. 32 Issue 171, p217-243. 27p.

Record details

×

TÜRKİYE'DE ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNİN VERGİ GELİRLERİYLE İLİŞKİSİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR TEST.

 • Source: Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS). 2021, Vol. 14 Issue 3, p995-1020. 26p.

Record details

×

OPTİMAL VERGİLEME ARAYIŞINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: TÜRKİYE ÖRNEĞİ.

 • Source: Journal of Administrative Sciences / Yonetim Bilimleri Dergisi. 2021, Vol. 19 Issue 40, p271-298. 28p.

Record details

×

TÜRKİYE'DE ENFLASYON, FAİZ, VERGİLER VE GELİR DAĞILIMI İLİŞKİSİ: AMPİRİK ANALİZ.

 • Source: International Journal of Economic & Social Research. 2021, Vol. 17 Issue 1, p147-169. 23p.

Record details

×

TÜRKİYE'DE ÜCRETLER ÜZERİNDEKİ BİREYSEL VERGİ YÜKÜ.

 • Source: Mali Cozum Dergisi / Financial Analysis. Sep/Oct2020, Vol. 30 Issue 161, p221-244. 24p.

Record details

×

KÜRESEL VERGİ ŞEFFAFLIĞININ ARTIRILMASINDA ULUSLARARASI BİLGİ PAYLAŞIMININ ROLÜ.

 • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2021, Vol. 17 Issue 1, p115-148. 34p.

Record details

×

VERGİ YÜKÜ VE MUTLULUK İLİŞKİSİNİN MEKÂNSAL EKONOMETRİK MODELLERLE ANALİZİ.

 • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2020, Vol. 16 Issue 4, p870-890. 21p.

Record details

×

DİJİTAL EKONOMİNİN DİJİTAL VERGİ CENNETLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ.

 • Source: Journal of Economics & Administrative Sciences / Afyon Kocatepe Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi. Jun2020, Vol. 22 Issue 1, p28-44. 17p.

Record details

×

TÜRKİYE'DE VERGİ ENTEGRASYONU OLGUSU.

 • Source: Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS). 2019, Vol. 12 Issue 2, p427-438. 12p.

Record details

×

Dolaylı-Dolaysız Vergiler Temelinde Bütçe Dengesinin İktisadi Büyümeye Etkisi: Türkiye ve Almanya Örneği.

 • Source: Çankırı Karatekin University Journal of the Faculty of Economics & Administrative Sciences. 2019, Vol. 9 Issue 2, p425-448. 24p.

Record details

×

2013 YILI KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ.

 • Source: Mali Cozum Dergisi / Financial Analysis. kas/ara2013, Issue 120, p165-172. 8p.

Record details

×

GAYRİ MADDİ HAKLARIN KULLANIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERİN MUHASEBE ve VERGİ DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAANALİZ.

 • Source: Accounting & Auditing Perspective Magazine / Muhasebe ve Denetime Bakis. Apr2014, Vol. 14 Issue 42, p85-99. 15p.

Record details

×

BELEDİYELERDE VERGİLENDİRME YETKİSİ.

 • Source: Cumhuriyet Universitesi Journal of Economics & Administrative Sciences (JEAS). 2014, Vol. 15 Issue 1, p421-432. 12p.

Record details

×

SAHTE VE KORSAN ÜRÜNLERİN VERGİ GELİRLERİNE ETKİSİ.

 • Source: Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS). 2021, Vol. 14 Issue 2, p759-784. 26p.

Record details

×

SOSYAL POLITIKA ARACI OLARAK VERGILEMENIN İŞLEVLERI: TÜRKIYE ÖRNEĞI.

 • Source: Journal of the Faculty of Economics / Iktisat Fakültesi Mecmuasi. Jul2012, Vol. 62 Issue 2, p223-252. 30p.

Record details

×

TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ KAPSAMINDA MUHASEBE KARI VEYA ZARARI, VERGİSELKAR VEYA ZARAR VE ERTELENMİŞ VERGİLER.

 • Source: Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS). 2014, Vol. 7 Issue 1, p81-116. 36p.

Record details

×

Geçiş Ülkelerinde Vergi Ahlakı.

 • Source: Business & Economics Research Journal. 2014, Vol. 5 Issue 1, p123-141. 19p.

Record details

×
 • 1-25 of  160 results for ""Taxation""