Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

BEPS ÇERÇEVESİNDE VERGİYİ DOLANMA YOLLARI İLE MÜCADELE ve TÜRKİYE.

  • Source: Mali Cozum Dergisi / Financial Analysis. may/haz2022, Vol. 32 Issue 171, p217-243. 27p.

Record details

×
Academic Journal

MÜKELLEF HAKLARININ FARKINDALIĞINA İLİŞKİN ALAN ARAŞTIRMASI.

  • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2022, Vol. 18 Issue 1, p332-356. 25p.

Record details

×
Academic Journal

TOPSIS YÖNTEMİYLE VERGİ DENETİM PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ: 2005-2019 DÖNEMİ.

  • Source: Mali Cozum Dergisi / Financial Analysis. eyl/eki2021, Vol. 31 Issue 167, p187-212. 26p.

Record details

×
Academic Journal

SAHTE VE KORSAN ÜRÜNLERİN VERGİ GELİRLERİNE ETKİSİ.

  • Source: Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS). 2021, Vol. 14 Issue 2, p759-784. 26p.

Record details

×
Academic Journal

Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Affına Yönelik Görüş ve Beklentilerinin Araştırılması: Kırşehir ve Hatay İlleri.

  • Source: Bartin University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences. 2021, Vol. 12 Issue 24, p337-356. 20p.

Record details

×
Academic Journal

TÜKETİM KÜLTÜRÜ VE VERGİLEME: TÜRKİYE'YE MALİ SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ.

  • Source: Mali Cozum Dergisi / Financial Analysis. tem/aug2021, Vol. 31 Issue 166, p89-116. 28p.

Record details

×
  • 1-10 of  148 results for ""Taxation""