Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

GAYRİ MADDİ HAKLARIN KULLANIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERİN MUHASEBE ve VERGİ DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAANALİZ.

 • Source: Accounting & Auditing Perspective Magazine / Muhasebe ve Denetime Bakis. Apr2014, Vol. 14 Issue 42, p85-99. 15p.

Record details

×
Academic Journal

VERGİLENDİRME İŞLEMLERİNDE YEMİNLİ MALÎ MÜŞAVIR (YMM)'LERİN SORUMLULUĞUNUN SINIRI.

 • Source: Accounting & Auditing Perspective Magazine / Muhasebe ve Denetime Bakis. 2010, Vol. 10 Issue 32, p29-52. 24p.

Record details

×
Academic Journal

UMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI KAPSAMINDA MALİ KAR VE TİCARİ KAR İLE ERTELENMİŞ VERGİLER.

 • Source: Accounting & Auditing Perspective Magazine / Muhasebe ve Denetime Bakis. Jun2013, Vol. 13 Issue 40, p15-27. 13p.

Record details

×
Academic Journal

KİRA SERTİFİKASI UYGULAMALARININ VERGİSEL BOYUTU VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ.

 • Source: Accounting & Auditing Perspective Magazine / Muhasebe ve Denetime Bakis. Jun2015, Vol. 15 Issue 45, p31-50. 20p.

Record details

×
Academic Journal

FİNANSALVARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE VERGİSELAÇIDAN İNCELENMESİ.

 • Source: Accounting & Auditing Perspective Magazine / Muhasebe ve Denetime Bakis. Apr2014, Vol. 14 Issue 42, p101-120. 20p.

Record details

×
Academic Journal

MADDİ DURAN VARLIKLARDA AMORTİSMAN UYGULAMASININ TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI VE TÜRK VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI.

 • Source: Accounting & Auditing Perspective Magazine / Muhasebe ve Denetime Bakis. 2010, Vol. 10 Issue 32, p67-84. 18p. 10 Charts.

Record details

×
Academic Journal

İNTERNET TABANLI FİNANSAL RAPORLAMANIN FİNANSAL BİLGİNİN NİTELİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ.

 • Source: Accounting & Auditing Perspective Magazine / Muhasebe ve Denetime Bakis. Sep2019, Vol. 19 Issue 58, p119-138. 20p.

Record details

×
Academic Journal

TÜRKİYE'DE ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA UYUMUN FİRMALARIN KAZANÇ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ.

 • Source: Accounting & Auditing Perspective Magazine / Muhasebe ve Denetime Bakis. Apr2017, Vol. 17 Issue 51, p103-114. 12p.

Record details

×
Academic Journal

DÜNYADA KOBİ FİNANSAL RAPORLAMA UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR: YEREL FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ'NE BAKIŞ.

 • Source: Accounting & Auditing Perspective Magazine / Muhasebe ve Denetime Bakis. Jan2017, Vol. 16 Issue 50, p97-113. 17p.

Record details

×
Academic Journal

İŞLETMELERDE KAR YÖNETİMİ VE KURUMSAL YÖNETİM YAPILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BIST ÜZERİNE BİR UYGULAMA.

 • Source: Accounting & Auditing Perspective Magazine / Muhasebe ve Denetime Bakis. Jan2016, Vol. 15 Issue 47, p23-42. 20p.

Record details

×
 • 1-10 of  29 results for ""Taxation""