Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

GAYRİ MADDİ HAKLARIN KULLANIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERİN MUHASEBE ve VERGİ DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAANALİZ.

  • Source: Accounting & Auditing Perspective Magazine / Muhasebe ve Denetime Bakis. Apr2014, Vol. 14 Issue 42, p85-99. 15p.

Record details

×
Academic Journal

VERGİLENDİRME İŞLEMLERİNDE YEMİNLİ MALÎ MÜŞAVIR (YMM)'LERİN SORUMLULUĞUNUN SINIRI.

  • Source: Accounting & Auditing Perspective Magazine / Muhasebe ve Denetime Bakis. 2010, Vol. 10 Issue 32, p29-52. 24p.

Record details

×
Academic Journal

UMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI KAPSAMINDA MALİ KAR VE TİCARİ KAR İLE ERTELENMİŞ VERGİLER.

  • Source: Accounting & Auditing Perspective Magazine / Muhasebe ve Denetime Bakis. Jun2013, Vol. 13 Issue 40, p15-27. 13p.

Record details

×
Academic Journal

FİNANSALVARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE VERGİSELAÇIDAN İNCELENMESİ.

  • Source: Accounting & Auditing Perspective Magazine / Muhasebe ve Denetime Bakis. Apr2014, Vol. 14 Issue 42, p101-120. 20p.

Record details

×
  • 1-4 of  4 results for ""Taxation""