Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

TÜRKİYE'DE DIŞ TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ.

 • Source: Akdeniz University Faculty of Economics & Administrative Sciences Faculty Journal / Akdeniz Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi.

Record details

×
Academic Journal

VERGİ DENETİMİNDE FONKSİYONEL YAPI ve DENETİME ÖZGÜ BEKLENTİLER.

 • Source: Akdeniz University Faculty of Economics & Administrative Sciences Faculty Journal / Akdeniz Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi.

Record details

×
Academic Journal

Vergi Dairesi Başkanlığı Çalışanlarının Vergi Algıları: Antalya Örneği.

 • Source: Akdeniz University Faculty of Economics & Administrative Sciences Faculty Journal / Akdeniz Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi. 2018,

Record details

×
Academic Journal

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE VERGİ REKABETİ VE BOYUTLARI.

 • Source: Akdeniz University Faculty of Economics & Administrative Sciences Faculty Journal / Akdeniz Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi.

Record details

×
Academic Journal

E-TİCARETTE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ.

 • Source: Akdeniz University Faculty of Economics & Administrative Sciences Faculty Journal / Akdeniz Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi.

Record details

×
Academic Journal

Siyasal Bedenin Maliyesi: Piketty, Rousseau ve Neoliberalizm.

 • Source: Akdeniz University Faculty of Economics & Administrative Sciences Faculty Journal / Akdeniz Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi. 2018

Record details

×
Academic Journal

ULUS DEVLET KURULUMUNUN MALİ TEORİSİ: "SINIF TEMELLİ" MALİ SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ.

 • Source: Akdeniz University Faculty of Economics & Administrative Sciences Faculty Journal / Akdeniz Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi.

Record details

×
Academic Journal

DIŞ TİCARET YARDIM UNSURU OLARAK DAHİLDE İŞLEME REJİMİ: TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ.

 • Source: Akdeniz University Faculty of Economics & Administrative Sciences Faculty Journal / Akdeniz Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi.

Record details

×
Academic Journal

YEREL YÖNETİMLERİN MALİ KRİZİ ÜZERİNE KURAMSAL AÇIKLAMALAR: NEDENLER, ÖNERİLER VE BİR DEĞERLENDİRME.

 • Source: Akdeniz University Faculty of Economics & Administrative Sciences Faculty Journal / Akdeniz Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi.

Record details

×
Academic Journal

KKTC'DE KAMU KESİMİ DENGESİ VE KAMU FİNANSMANI SORUNLARI.

 • Source: Akdeniz University Faculty of Economics & Administrative Sciences Faculty Journal / Akdeniz Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi.

Record details

×
 • 1-10 of  16 results for ""Taxation""