Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Affına Yönelik Görüş ve Beklentilerinin Araştırılması: Kırşehir ve Hatay İlleri.

  • Source: Bartin University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences. 2021, Vol. 12 Issue 24, p337-356. 20p.

Record details

×
Academic Journal

Çevre Vergilerinin Gelir Dağılımı Üzerindeki Bozucu Etkisinin Tersine Çevrilebilirliği.

  • Source: Bartin University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences. 2017, Vol. 8 Issue 15, p119-143. 25p.

Record details

×
Academic Journal

Muhasebe Eğitimi Alan Yükseköğretim Öğrencilerinin EMuhasebe Uygulamaları Konusundaki İlgi ve Farkındalıklarının İncelenmesi.

  • Source: Bartin University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences. 2022, Vol. 13 Issue 25, p1-22. 22p.

Record details

×
Academic Journal

Vergi Takozunun Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkisi: Avrupa Birliği Örneği.

  • Source: Bartin University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences. 2019, Vol. 10 Issue 20, p204-224. 21p.

Record details

×
Academic Journal

Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK).

  • Source: Bartin University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences. 2016, Vol. 7 Issue 13, p80-94. 15p.

Record details

×
  • 1-5 of  5 results for ""Taxation""