Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Dolaylı-Dolaysız Vergiler Temelinde Bütçe Dengesinin İktisadi Büyümeye Etkisi: Türkiye ve Almanya Örneği.

  • Source: Çankırı Karatekin University Journal of the Faculty of Economics & Administrative Sciences. 2019, Vol. 9 Issue 2, p425-448. 24p.

Record details

×
Academic Journal

Küreselleşme Sürecinde Türkiye'de Vergi Politikaları ve Vergi Gelirlerinin Bileşimindeki Değişim.

  • Source: Çankırı Karatekin University Journal of the Faculty of Economics & Administrative Sciences. 2018, Vol. 8 Issue 2, p271-291. 21p.

Record details

×
Academic Journal

Petrol Fiyatlarındaki Değişimlerin Rusya Ekonomisine Etkileri: Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme ve Simetrik Nedensellik Analizi.

  • Source: Çankırı Karatekin University Journal of the Faculty of Economics & Administrative Sciences. Fall2015, Vol. 5 Issue 2, p721-748. 28p.

Record details

×
  • 1-3 of  3 results for ""Taxation""