Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Üniversite Öğrencilerinin Online Yemek Siparişi Davranışlarının Teknoloji Kabul Modeliyle Araştırılması.

  • Source: Journal of Alanya Faculty of Business / Alanya Isletme Fakültesi Dergisi. 2015, Vol. 7 Issue 2, p65-84. 20p. 3 Diagrams, 2 Charts, 4 Graphs.

Record details

×
Academic Journal

Vergi Usul Kanunu ve KOBİ TFRS Bölüm 13 Açısından Stokların Karşılaştırılması.

  • Source: Journal of Alanya Faculty of Business / Alanya Isletme Fakültesi Dergisi. Dec2012, Vol. 4 Issue 2, p163-171. 9p.

Record details

×
  • 1-4 of  4 results for ""Taxation""