Search Results

Filter
 • 1-9 of  9 results for ""Taxation""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Yönetsel Yargıda Vergi Davalarının Hukuki Niteliği: Tam Yargı --İptal Davası Tartışmaları.

 • Source: Optimum: Journal of Economics & Management Sciences / Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi. Winter2015, Vol. 2 Issue 1, p127-145. 19p.

Record details

×
Academic Journal

Mali Teşvik Uygulamaları Açısından Zafer KalkınmaAjansı • • i Uşak ili incelemesi.

 • Source: Optimum: Journal of Economics & Management Sciences / Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi. Summer2020, Vol. 7 Issue 2, p499-524. 26p.

Record details

×
Academic Journal

Para ve Vergiler Arasındaki Nedensellik İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme.

 • Source: Optimum: Journal of Economics & Management Sciences / Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi. Jul2017, Vol. 4 Issue 2, p121-133. 13p.

Record details

×
Academic Journal

Türk Vergi Yargısında Re'sen Araştırma İlkesinin Sınırları.

 • Source: Optimum: Journal of Economics & Management Sciences / Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi. Summer2021, Vol. 8 Issue 2, p417-444. 28p.

Record details

×
Academic Journal

Rekabetçi Devlet Modelinin Maliye Politikasına İlişkin Teorik Değerlendirmesi.

 • Source: Optimum: Journal of Economics & Management Sciences / Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi. Summer2019, Vol. 6 Issue 2, p259-270. 12p.

Record details

×
Academic Journal

Günah Vergilerinin Şiddet Olayları Üzerindeki Etkisi.

 • Source: Optimum: Journal of Economics & Management Sciences / Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi. Winter2018, Vol. 5 Issue 1, p69-80. 12p.

Record details

×
Academic Journal

TFRS Açısından Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Yapılmış Olan Akademik Çalışmaların Değerlendirilmesi.

 • Source: Optimum: Journal of Economics & Management Sciences / Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 2017, Vol. 4 Issue 1, p77-95. 19p.

Record details

×
Academic Journal

Mali, Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Yönleriyle Türkiye'de Kayıt Dışı Ekonomi.

 • Source: Optimum: Journal of Economics & Management Sciences / Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi. Summer2016, Vol. 3 Issue 2, p85-103. 19p.

Record details

×
Academic Journal

Türkiye’de Mali Demokrasi: 2010-2019 Dönemi İçin Bir İnceleme.

 • Source: Optimum: Journal of Economics & Management Sciences / Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi. Winter2021, Vol. 8 Issue 1, p111-132. 22p.

Record details

×
 • 1-9 of  9 results for ""Taxation""