Search Results

Filter
  • 1-10 of  324 results for ""Taxation""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

BEPS ÇERÇEVESİNDE VERGİYİ DOLANMA YOLLARI İLE MÜCADELE ve TÜRKİYE.

  • Source: Mali Cozum Dergisi / Financial Analysis. may/haz2022, Vol. 32 Issue 171, p217-243. 27p.

Record details

×

OPTİMAL VERGİLEME ARAYIŞINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: TÜRKİYE ÖRNEĞİ.

  • Source: Journal of Administrative Sciences / Yonetim Bilimleri Dergisi. 2021, Vol. 19 Issue 40, p271-298. 28p.

Record details

×

TÜRKİYE'DE ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNİN VERGİ GELİRLERİYLE İLİŞKİSİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR TEST.

  • Source: Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS). 2021, Vol. 14 Issue 3, p995-1020. 26p.

Record details

×

Geçici Verginin Hesaplanması Ve Muhasebeleştirilmesinde Yaşanan Sorunlar.

  • Source: Journal of Accounting & Finance / Muhasebe ve Finansman Dergisi. Apr2021, Issue 90, p19-38. 20p.

Record details

×

KÜRESEL VERGİ ŞEFFAFLIĞININ ARTIRILMASINDA ULUSLARARASI BİLGİ PAYLAŞIMININ ROLÜ.

  • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2021, Vol. 17 Issue 1, p115-148. 34p.

Record details

×

TÜRKİYE'DE ENFLASYON, FAİZ, VERGİLER VE GELİR DAĞILIMI İLİŞKİSİ: AMPİRİK ANALİZ.

  • Source: International Journal of Economic & Social Research. 2021, Vol. 17 Issue 1, p147-169. 23p.

Record details

×
  • 1-10 of  324 results for ""Taxation""