Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

TÜRKİYE'DE ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNİN VERGİ GELİRLERİYLE İLİŞKİSİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR TEST.

  • Source: Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS). 2021, Vol. 14 Issue 3, p995-1020. 26p.

Record details

×
Academic Journal

TÜRKİYE'DE VERGİ ENTEGRASYONU OLGUSU.

  • Source: Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS). 2019, Vol. 12 Issue 2, p427-438. 12p.

Record details

×
Academic Journal

SAHTE VE KORSAN ÜRÜNLERİN VERGİ GELİRLERİNE ETKİSİ.

  • Source: Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS). 2021, Vol. 14 Issue 2, p759-784. 26p.

Record details

×
Academic Journal

TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ KAPSAMINDA MUHASEBE KARI VEYA ZARARI, VERGİSELKAR VEYA ZARAR VE ERTELENMİŞ VERGİLER.

  • Source: Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS). 2014, Vol. 7 Issue 1, p81-116. 36p.

Record details

×
Academic Journal

İŞLETMELERİN FİNANSMAN YAPISINI ETKİLEYEN ORTAKLARA BORÇLANMA VE SERMAYE ARTIŞI ALTERNATİFLERİNİN TÜRKİYE'DEKİ VERGİ DÜZENLEMELERİ AÇISINDAN ANALİZİ.

  • Source: Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS). 2014, Vol. 7 Issue 1, p67-79. 13p.

Record details

×
Academic Journal

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU (TTK’NA GÖRE TAM BÖLÜNME İŞLEMİ: VERGİLENDİRME KARŞISINDAKİ DURUMU VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ.

  • Source: Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS). 2011, Vol. 4 Issue 3, p65-90. 26p.

Record details

×
Academic Journal

MUHASEBE ÇALIŞANLARI AÇISINDAN VERGİ AHLAKINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KARS, ARDAHAN, IĞDIR ÖRNEĞİ.

  • Source: Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS). 2020, Vol. 13 Issue 1, p51-71. 21p.

Record details

×
Academic Journal

GERİ GELEN EŞYANIN GÜMRÜK VERGİLERİ, KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU.

  • Source: Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS). 2013, Vol. 6 Issue 2, p23-35. 13p.

Record details

×
Academic Journal

GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINDA MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ SORUNU.

  • Source: Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS). 2019, Vol. 12 Issue 2, p439-460. 22p.

Record details

×
  • 1-10 of  10 results for ""Taxation""