Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

VERGİ REKABETİ VE TÜRKİYE'YE YANSIMASI.

  • Source: Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences. 2012, Vol. 17 Issue 2, p145-172. 28p.

Record details

×
Academic Journal

YOKSULLUKLA MÜCADELEDE VERGİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE.

  • Source: Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences. 2011, Vol. 16 Issue 1, p249-274. 26p.

Record details

×
Academic Journal

İKİLİ GELİR VERGİSİ SİSTEMİNİN ADALET VE ETKİNLİK İLKELERİ AÇISINDAN DEGERLENDİRİLMESİ.

  • Source: Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences. 2010, Vol. 15 Issue 1, p129-154. 26p.

Record details

×
Academic Journal

KÜRESELLEŞMENİN VERGİ POLİTİKALARI ÜZERİNDEKİ ETKİNSİZLİK ETKİSİ.

  • Source: Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences. 2009, Vol. 14 Issue 3, p21-37. 17p.

Record details

×
Academic Journal

ÇEVRESEL MALİYETLERİN MAMULLERE YÜKLENMESİNDE KULLANILAN DAĞITIM ANAHTARLARININ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ VE BİR UYGULAMA.

  • Source: Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences. 2009, Vol. 14 Issue 2, p241-260. 20p.

Record details

×
Academic Journal

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE FİNANSAL KRİZLER VE MALİYE POLİTİKALARI: TEORİK BİR DEĞERLENDİRME.

  • Source: Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences. 2008, Vol. 13 Issue 1, p183-208. 26p.

Record details

×
Academic Journal

TMS-12 GELİR VERGİLERİ STANDARDINA GÖRE ERTELENMİŞ VERGİNİN İNCELENMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ.

  • Source: Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences. 2010, Vol. 15 Issue 2, p297-317. 21p.

Record details

×
Academic Journal

NORMATİF POLİTİKA ANALİZİNDE YENİ EĞİLİM: MALİ VE PARASAL POLİTİKALARA RAMSEYCİ YAKLAŞIM.

  • Source: Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences. 2008, Vol. 13 Issue 2, p41-64. 24p.

Record details

×
  • 1-8 of  8 results for ""Taxation""