Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

TÜRKİYE'DE VERGİ SUÇ VE CEZALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ.

  • Source: Marmara University Journal of the Faculty of Economic & Administrative Sciences. Jun2012, Vol. 32 Issue 1, p311-342. 32p. 8 Charts, 15 Graphs.

Record details

×
Academic Journal

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE ULUSLARARASI VERGİ REKABETİ: BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI.

  • Source: Marmara University Journal of the Faculty of Economic & Administrative Sciences. Dec2010, Vol. 29 Issue 2, p47-75. 29p. 2 Charts, 1 Graph.

Record details

×
Academic Journal

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATI BAĞLAMINDA KATMA DEĞER VERGİSİ'NDE YAKINLAŞTIRMA VE UYUMLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI.

  • Source: Marmara University Journal of the Faculty of Economic & Administrative Sciences. Jun2010, Vol. 28 Issue 1, p135-160. 26p.

Record details

×
Academic Journal

TÜRKİYE VE ÇEŞİTLİ ÜLKELER VERGİ SİSTEMLERİNDE VERGİ UZLAŞMASI.

  • Source: Marmara University Journal of Economic & Administrative Sciences. haz2020, Vol. 42 Issue 1, p106-123. 18p.

Record details

×
Academic Journal

TMS 20 STANDARDINDAKİ DEVLET TEŞVİKLERİ İLE TÜRKİYE'DE YENİ TEŞVİK SİSTEMİNDE YATIRIMA SAĞLANAN DESTEKLERİN MUHASEBE VE VERGİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

  • Source: Marmara University Journal of the Faculty of Economic & Administrative Sciences. Dec2010, Vol. 29 Issue 2, p431-453. 23p. 16 Diagrams, 8 Charts.

Record details

×
Academic Journal

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME HARCAMALARININ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMALARI BAKIMINDAN GİDERLEŞTİRİLMESİ.

  • Source: Marmara University Journal of the Faculty of Economic & Administrative Sciences. Jun2009, Vol. 26 Issue 1, p463-481. 19p.

Record details

×
  • 1-6 of  6 results for ""Taxation""