Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

KÜRESEL VERGİ ŞEFFAFLIĞININ ARTIRILMASINDA ULUSLARARASI BİLGİ PAYLAŞIMININ ROLÜ.

  • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2021, Vol. 17 Issue 1, p115-148. 34p.

Record details

×
Academic Journal

VERGİ YÜKÜ VE MUTLULUK İLİŞKİSİNİN MEKÂNSAL EKONOMETRİK MODELLERLE ANALİZİ.

  • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2020, Vol. 16 Issue 4, p870-890. 21p.

Record details

×
Academic Journal

NORVEÇ YEREL VERGİ SİSTEMİ.

  • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2012, Vol. 8 Issue 16, p201-221. 21p. 4 Charts, 2 Graphs.

Record details

×
Academic Journal

TÜRKİYE'DE GELİR VERGİSİ TARİFESİNİN MALİ SÜRÜKLENME AÇISINDAN İNCELENMESİ: 2009-2019 DÖNEMİ.

  • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2019, Vol. 15 Issue 4, p1062-1082. 21p.

Record details

×
Academic Journal

VERGİ HARCAMALARINA İLİŞKİN TOPLUMSAL ALGI: TR33 BÖLGESİ ALAN ARAŞTIRMASI.

  • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2019, Vol. 15 Issue 4, p1040-1061. 22p.

Record details

×
Academic Journal

MÜKELLEF HAKLARININ FARKINDALIĞINA İLİŞKİN ALAN ARAŞTIRMASI.

  • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2022, Vol. 18 Issue 1, p332-356. 25p.

Record details

×
Academic Journal

2010-2015 DÖNEMİ İTİBARİYLE OECD ÜLKELERİNDE VERGİ AÇIĞININ ÖLÇÜLMESİ.

  • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2019, Vol. 15 Issue 4, p1010-1023. 14p.

Record details

×
  • 1-7 of  7 results for ""Taxation""