Search Results

Filter
  • 1-10 of  22 results for ""Taxation""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI UYGULAMASI.

  • Source: Mali Cozum Dergisi / Financial Analysis. 2011, Issue 104, p161-170. 10p.

Record details

×
Academic Journal

MUHASEBE ÇALIŞANLARI AÇISINDAN VERGİ AHLAKINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KARS, ARDAHAN, IĞDIR ÖRNEĞİ.

  • Source: Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS). 2020, Vol. 13 Issue 1,

Record details

×
Academic Journal

MUHASEBE TEORİSİ VE VERGİ TEORİSİ AÇISINDAN TİCARİ KARIN KAVRANMASI.

  • Source: Mali Cozum Dergisi / Financial Analysis. 2010, Issue 102, p129-134. 6p.

Record details

×
Academic Journal

FİNANSALVARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE VERGİSELAÇIDAN İNCELENMESİ.

  • Source: Accounting & Auditing Perspective Magazine / Muhasebe ve Denetime Bakis. Apr2014, Vol. 14 Issue 42, p101-120. 20p.

Record details

×
Academic Journal

20.YILINDAKİ TÜRMOB'UN GELECE#x011E;İNE BU&GÜNÜNDEN BAKIŞIMIZ.

  • Source: Mali Cozum Dergisi / Financial Analysis. 2010, Issue 100, p7-18. 12p.

Record details

×
Academic Journal

TMS 20 STANDARDINDAKİ DEVLET TEŞVİKLERİ İLE TÜRKİYE'DE YENİ TEŞVİK SİSTEMİNDE YATIRIMA SAĞLANAN DESTEKLERİN MUHASEBE VE VERGİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

  • Source: Marmara University Journal of the Faculty of Economic & Administrative Sciences. Dec2010, Vol. 29 Issue 2, p431-453. 23p. 16 Diagrams, 8 Charts.

Record details

×
Academic Journal

TMS-12 GELİR VERGİLERİ STANDARDINA GÖRE ERTELENMİŞ VERGİNİN İNCELENMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ.

  • Source: Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences. 2010, Vol. 15 Issue 2, p297-317. 21p.

Record details

×
  • 1-10 of  22 results for ""Taxation""