Search Results

Filter
  • 1-4 of  4 results for ""Taxation""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

TÜRKİYE'DE ENFLASYON, FAİZ, VERGİLER VE GELİR DAĞILIMI İLİŞKİSİ: AMPİRİK ANALİZ.

  • Source: International Journal of Economic & Social Research. 2021, Vol. 17 Issue 1, p147-169. 23p.

Record details

×
Academic Journal

KÜRESELLEŞMENİN VERGİ POLİTİKALARI ÜZERİNDEKİ ETKİNSİZLİK ETKİSİ.

  • Source: Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences. 2009, Vol. 14 Issue 3, p21-37. 17p.

Record details

×
Academic Journal

TMS 20 STANDARDINDAKİ DEVLET TEŞVİKLERİ İLE TÜRKİYE'DE YENİ TEŞVİK SİSTEMİNDE YATIRIMA SAĞLANAN DESTEKLERİN MUHASEBE VE VERGİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

  • Source: Marmara University Journal of the Faculty of Economic & Administrative Sciences. Dec2010, Vol. 29 Issue 2, p431-453. 23p. 16 Diagrams, 8 Charts.

Record details

×
  • 1-4 of  4 results for ""Taxation""