Search Results

Filter
  • 1-5 of  5 results for ""Taxation""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

AB ÜLKELERİ ve TÜRKİYE’DE DOLAYLI ve DOLAYSIZ VERGİLERİN GELİR DAĞILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ .

  • Source: Journal of Financial Politic & Economic Reviews / Finans Politik & Ekonomik Yorumlar. Sep2021, Vol. 58 Issue 657, p9-31. 23p.

Record details

×
Academic Journal

TÜRKİYE'DE ÜCRETLER ÜZERİNDEKİ BİREYSEL VERGİ YÜKÜ.

  • Source: Mali Cozum Dergisi / Financial Analysis. Sep/Oct2020, Vol. 30 Issue 161, p221-244. 24p.

Record details

×
Academic Journal

İNSANİ GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ İLE DOLAYLIDOLAYSIZ VERGİLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ.

  • Source: Journal of Turkish Court of Accounts / Sayistay Dergisi. Jun2020, Vol. 32 Issue 117, p139-153. 15p.

Record details

×
Periodical

TÜRKİYE'DE PETROL ÜRÜNLERİ FİYATLARINDA VERGİNİN PAYI VE DİĞER ÜLKELER İLE KARŞILAŞTIRILMASI.

  • Source: Cumhuriyet Universitesi Journal of Economics & Administrative Sciences (JEAS). 2014, Vol. 15 Issue 1, p77-94. 18p.

Record details

×
  • 1-5 of  5 results for ""Taxation""