Search Results

Filter
 • 1-10 of  32 results for ""Taxation""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

AB ÜLKELERİ ve TÜRKİYE’DE DOLAYLI ve DOLAYSIZ VERGİLERİN GELİR DAĞILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ .

 • Source: Journal of Financial Politic & Economic Reviews / Finans Politik & Ekonomik Yorumlar. Sep2021, Vol. 58 Issue 657, p9-31. 23p.

Record details

×
Academic Journal

TÜRKİYE'DE ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNİN VERGİ GELİRLERİYLE İLİŞKİSİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR TEST.

 • Source: Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS). 2021, Vol. 14 Issue 3, p995-1020. 26p.

Record details

×
Academic Journal

TÜRKİYE'DE ENFLASYON, FAİZ, VERGİLER VE GELİR DAĞILIMI İLİŞKİSİ: AMPİRİK ANALİZ.

 • Source: International Journal of Economic & Social Research. 2021, Vol. 17 Issue 1, p147-169. 23p.

Record details

×
Academic Journal

TÜRKİYE'DE VERGİ ENTEGRASYONU OLGUSU.

 • Source: Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS). 2019, Vol. 12 Issue 2, p427-438. 12p.

Record details

×
Academic Journal

2012 YILINDA ELDE EDİLEN DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ.

 • Source: Mali Cozum Dergisi / Financial Analysis. 2013, Issue 115, p211-218. 8p.

Record details

×
Academic Journal

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI.

 • Source: Mali Cozum Dergisi / Financial Analysis. 2012, Issue 112, p259-266. 8p.

Record details

×
Academic Journal

NORVEÇ YEREL VERGİ SİSTEMİ.

 • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2012, Vol. 8 Issue 16, p201-221. 21p. 4 Charts, 2 Graphs.

Record details

×
Academic Journal

İKİLİ GELİR VERGİSİ SİSTEMİNİN ADALET VE ETKİNLİK İLKELERİ AÇISINDAN DEGERLENDİRİLMESİ.

 • Source: Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences. 2010, Vol. 15 Issue 1, p129-154. 26p.

Record details

×
Academic Journal

KÜRESELLEŞMENİN VERGİ POLİTİKALARI ÜZERİNDEKİ ETKİNSİZLİK ETKİSİ.

 • Source: Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences. 2009, Vol. 14 Issue 3, p21-37. 17p.

Record details

×
 • 1-10 of  32 results for ""Taxation""