Search Results

Filter
 • 1-10 of  22 results for ""Taxation""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

TÜRKİYE'DE ENFLASYON, FAİZ, VERGİLER VE GELİR DAĞILIMI İLİŞKİSİ: AMPİRİK ANALİZ.

 • Source: International Journal of Economic & Social Research. 2021, Vol. 17 Issue 1, p147-169. 23p.

Record details

×
Academic Journal

TÜRKİYE'DE ÜCRETLER ÜZERİNDEKİ BİREYSEL VERGİ YÜKÜ.

 • Source: Mali Cozum Dergisi / Financial Analysis. Sep/Oct2020, Vol. 30 Issue 161, p221-244. 24p.

Record details

×
Academic Journal

İNSANİ GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ İLE DOLAYLIDOLAYSIZ VERGİLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ.

 • Source: Journal of Turkish Court of Accounts / Sayistay Dergisi. Jun2020, Vol. 32 Issue 117, p139-153. 15p.

Record details

×
Academic Journal

Dolaylı-Dolaysız Vergiler Temelinde Bütçe Dengesinin İktisadi Büyümeye Etkisi: Türkiye ve Almanya Örneği.

 • Source: Çankırı Karatekin University Journal of the Faculty of Economics & Administrative Sciences. 2019, Vol. 9 Issue 2, p425-448. 24p.

Record details

×
Academic Journal

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATI BAĞLAMINDA KATMA DEĞER VERGİSİ'NDE YAKINLAŞTIRMA VE UYUMLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI.

 • Source: Marmara University Journal of the Faculty of Economic & Administrative Sciences. Jun2010, Vol. 28 Issue 1, p135-160. 26p.

Record details

×
Academic Journal

Farklı Ekonomik Yapılarda ve Türkiye'de Bütçeler.

 • Source: Journal of Accounting & Finance. Jul2010, Issue 47, p6-13. 8p. 2 Charts, 1 Graph.

Record details

×
Academic Journal

YEM ÜZERİNDEKİ KDV ORAN İNDİRİMLERİNİN ET VE SÜT FİYATLARINA ETKİSİ.

 • Source: Journal of Marmara University Social Sciences Institute / Öneri. 2019, Vol. 14 Issue 51, p38-60. 23p.

Record details

×
Periodical

TÜRKİYE'DE PETROL ÜRÜNLERİ FİYATLARINDA VERGİNİN PAYI VE DİĞER ÜLKELER İLE KARŞILAŞTIRILMASI.

 • Source: Cumhuriyet Universitesi Journal of Economics & Administrative Sciences (JEAS). 2014, Vol. 15 Issue 1, p77-94. 18p.

Record details

×
Academic Journal

TÜRKİYE'DE DIŞ TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ.

 • Source: Akdeniz University Faculty of Economics & Administrative Sciences Faculty Journal / Akdeniz Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi. kas2005, Vol. 5 Issue 10, p46-72.

Record details

×
 • 1-10 of  22 results for ""Taxation""