Search Results

Filter
  • 1-7 of  7 results for ""Taxation""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

KÜRESEL VERGİ ŞEFFAFLIĞININ ARTIRILMASINDA ULUSLARARASI BİLGİ PAYLAŞIMININ ROLÜ.

  • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2021, Vol. 17 Issue 1, p115-148. 34p.

Record details

×
Academic Journal

DİJİTAL EKONOMİNİN DİJİTAL VERGİ CENNETLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ.

  • Source: Journal of Economics & Administrative Sciences / Afyon Kocatepe Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi. Jun2020, Vol. 22 Issue 1, p28-44. 17p.

Record details

×
Academic Journal

Eski Sorunlar İçin Yeni Çözümler: Yeni Bir İşlem Vergisi Önerisi.

  • Source: Business & Economics Research Journal. 2012, Vol. 3 Issue 4, p123-142. 20p. 1 Chart.

Record details

×
Academic Journal

Türkiye’de Geçici Vergi Uygulamasının Karşılaştırmalı Değerlendirmesi.

  • Source: Sosyoekonomi. 2012, Vol. 18 Issue 2, p105-131. 27p. 7 Charts.

Record details

×
Academic Journal

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATI BAĞLAMINDA KATMA DEĞER VERGİSİ'NDE YAKINLAŞTIRMA VE UYUMLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI.

  • Source: Marmara University Journal of the Faculty of Economic & Administrative Sciences. Jun2010, Vol. 28 Issue 1, p135-160. 26p.

Record details

×
Academic Journal

KAYIT DIŞI EKONOMİDEN KAYNAKLANAN VERGİ KAYBI VE TESPİT ETME YÖNTEMLERİ.

  • Source: Mali Cozum Dergisi / Financial Analysis. Jan/Feb2022, Vol. 32 Issue 169, p35-72. 38p.

Record details

×
  • 1-7 of  7 results for ""Taxation""