Search Results

Filter
  • 1-4 of  4 results for ""Taxation""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

TÜRKİYE'DE VERGİ ENTEGRASYONU OLGUSU.

  • Source: Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS). 2019, Vol. 12 Issue 2, p427-438. 12p.

Record details

×
Academic Journal

Türkiye’de Geçici Vergi Uygulamasının Karşılaştırmalı Değerlendirmesi.

  • Source: Sosyoekonomi. 2012, Vol. 18 Issue 2, p105-131. 27p. 7 Charts.

Record details

×
Academic Journal

Dijital Ekonominin Getirdiği Vergilendirme Sorunlarının Değerlendirilmesi: Kurumlar Vergisi.

  • Source: Research Journal of Politics, Economics & Management / Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Arastirmalari Dergisi. 2019, Vol. 7 Issue 4, p59-78. 20p.

Record details

×
Academic Journal

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME HARCAMALARININ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMALARI BAKIMINDAN GİDERLEŞTİRİLMESİ.

  • Source: Marmara University Journal of the Faculty of Economic & Administrative Sciences. Jun2009, Vol. 26 Issue 1, p463-481. 19p.

Record details

×
  • 1-4 of  4 results for ""Taxation""