Search Results

Filter
  • 1-8 of  8 results for ""Taxation""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

TÜRKİYE'DE VERGİ SUÇ VE CEZALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ.

  • Source: Marmara University Journal of the Faculty of Economic & Administrative Sciences. Jun2012, Vol. 32 Issue 1, p311-342. 32p. 8 Charts, 15 Graphs.

Record details

×
Academic Journal

Farklı Ekonomik Yapılarda ve Türkiye'de Bütçeler.

  • Source: Journal of Accounting & Finance. Jul2010, Issue 47, p6-13. 8p. 2 Charts, 1 Graph.

Record details

×
Periodical

MÜKELLEF İLE VERGİ DAİRESİ İLİŞKİLERİNDE YÖNETİŞİMİN ROLÜ VE KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ.

  • Source: Cumhuriyet Universitesi Journal of Economics & Administrative Sciences (JEAS). 2010, Vol. 11 Issue 1, p271-288. 18p. 10 Charts.

Record details

×
Academic Journal

Kamu Alacaklarýnýn Korunma Yöntemleri ve Bir Deðerlendirme.

  • Source: Sosyoekonomi. Jan-Jun2014, Vol. 21 Issue 1, p45-68. 24p.

Record details

×
Academic Journal

NORMATİF POLİTİKA ANALİZİNDE YENİ EĞİLİM: MALİ VE PARASAL POLİTİKALARA RAMSEYCİ YAKLAŞIM.

  • Source: Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences. 2008, Vol. 13 Issue 2, p41-64. 24p.

Record details

×
  • 1-8 of  8 results for ""Taxation""