Search Results

Filter
 • 1-10 of  10 results for ""Taxation""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

TÜRKİYE'DE ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNİN VERGİ GELİRLERİYLE İLİŞKİSİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR TEST.

 • Source: Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS). 2021, Vol. 14 Issue 3, p995-1020. 26p.

Record details

×
Academic Journal

GECİKME FAİZİNDE 6322 SAYILI YASA İLE YAPILAN DÜZENLEMELERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER.

 • Source: Conference Journal of Financial Studies Center / Maliye Arastirma Merkezi Konferanslari. 2011, Issue 100, p1-17. 17p.

Record details

×
Academic Journal

VERGİLENDİRME İŞLEMLERİNDE YEMİNLİ MALÎ MÜŞAVIR (YMM)'LERİN SORUMLULUĞUNUN SINIRI.

 • Source: Accounting & Auditing Perspective Magazine / Muhasebe ve Denetime Bakis. 2010, Vol. 10 Issue 32, p29-52. 24p.

Record details

×
Academic Journal

"Vergiye Gönüllü Uyum" Konusunda Çanakkale İline Yönelik Ampirik Bir Çalışma.

 • Source: Journal of Management & Economics. Jun2009, Vol. 16 Issue 1, p173-190. 18p. 6 Charts.

Record details

×
Academic Journal

Yönetsel Yargıda Vergi Davalarının Hukuki Niteliği: Tam Yargı --İptal Davası Tartışmaları.

 • Source: Optimum: Journal of Economics & Management Sciences / Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi. Winter2015, Vol. 2 Issue 1, p127-145. 19p.

Record details

×
Academic Journal

Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Affına Yönelik Görüş ve Beklentilerinin Araştırılması: Kırşehir ve Hatay İlleri.

 • Source: Bartin University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences. 2021, Vol. 12 Issue 24, p337-356. 20p.

Record details

×
Academic Journal

VERGİ HARCAMALARINA İLİŞKİN TOPLUMSAL ALGI: TR33 BÖLGESİ ALAN ARAŞTIRMASI.

 • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2019, Vol. 15 Issue 4, p1040-1061. 22p.

Record details

×
Academic Journal

TOPSIS YÖNTEMİYLE VERGİ DENETİM PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ: 2005-2019 DÖNEMİ.

 • Source: Mali Cozum Dergisi / Financial Analysis. eyl/eki2021, Vol. 31 Issue 167, p187-212. 26p.

Record details

×
Academic Journal

TMS 20 STANDARDINDAKİ DEVLET TEŞVİKLERİ İLE TÜRKİYE'DE YENİ TEŞVİK SİSTEMİNDE YATIRIMA SAĞLANAN DESTEKLERİN MUHASEBE VE VERGİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

 • Source: Marmara University Journal of the Faculty of Economic & Administrative Sciences. Dec2010, Vol. 29 Issue 2, p431-453. 23p. 16 Diagrams, 8 Charts.

Record details

×
 • 1-10 of  10 results for ""Taxation""