Search Results

Filter
  • 1-9 of  9 results for ""Taxation""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

VERGİ AFLARI SONRASINDA VERGİ UYUM SÜRECİ.

  • Source: Sakarya Journal of Economics / Sakarya Iktisat Dergisi. Jun2013, Vol. 2 Issue 6, p1-27. 27p.

Record details

×
Academic Journal

TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ KAPSAMINDA MUHASEBE KARI VEYA ZARARI, VERGİSELKAR VEYA ZARAR VE ERTELENMİŞ VERGİLER.

  • Source: Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS). 2014, Vol. 7 Issue 1, p81-116. 36p.

Record details

×
Academic Journal

GECİKME FAİZİNDE 6322 SAYILI YASA İLE YAPILAN DÜZENLEMELERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER.

  • Source: Conference Journal of Financial Studies Center / Maliye Arastirma Merkezi Konferanslari. 2011, Issue 100, p1-17. 17p.

Record details

×
Academic Journal

TÜRKİYE VE ÇEŞİTLİ ÜLKELER VERGİ SİSTEMLERİNDE VERGİ UZLAŞMASI.

  • Source: Marmara University Journal of Economic & Administrative Sciences. haz2020, Vol. 42 Issue 1, p106-123. 18p.

Record details

×
Academic Journal

Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Affına Yönelik Görüş ve Beklentilerinin Araştırılması: Kırşehir ve Hatay İlleri.

  • Source: Bartin University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences. 2021, Vol. 12 Issue 24, p337-356. 20p.

Record details

×
  • 1-9 of  9 results for ""Taxation""