Search Results

Filter
  • 1-6 of  6 results for ""Taxation""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

TÜRKİYE'DE ÜCRETLER ÜZERİNDEKİ BİREYSEL VERGİ YÜKÜ.

  • Source: Mali Cozum Dergisi / Financial Analysis. Sep/Oct2020, Vol. 30 Issue 161, p221-244. 24p.

Record details

×
Academic Journal

KÜRESEL VERGİ ŞEFFAFLIĞININ ARTIRILMASINDA ULUSLARARASI BİLGİ PAYLAŞIMININ ROLÜ.

  • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2021, Vol. 17 Issue 1, p115-148. 34p.

Record details

×
Academic Journal

DİJİTAL EKONOMİNİN DİJİTAL VERGİ CENNETLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ.

  • Source: Journal of Economics & Administrative Sciences / Afyon Kocatepe Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi. Jun2020, Vol. 22 Issue 1, p28-44. 17p.

Record details

×
Academic Journal

TÜRKİYE'DE VERGİ SUÇ VE CEZALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ.

  • Source: Marmara University Journal of the Faculty of Economic & Administrative Sciences. Jun2012, Vol. 32 Issue 1, p311-342. 32p. 8 Charts, 15 Graphs.

Record details

×
Academic Journal

VERGİ DENETİMİNDE FONKSİYONEL YAPI ve DENETİME ÖZGÜ BEKLENTİLER.

  • Source: Akdeniz University Faculty of Economics & Administrative Sciences Faculty Journal / Akdeniz Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi. kas2002, Vol. 2 Issue 4, p172-185.

Record details

×
Academic Journal

KAYIT DIŞI EKONOMİDEN KAYNAKLANAN VERGİ KAYBI VE TESPİT ETME YÖNTEMLERİ.

  • Source: Mali Cozum Dergisi / Financial Analysis. Jan/Feb2022, Vol. 32 Issue 169, p35-72. 38p.

Record details

×
  • 1-6 of  6 results for ""Taxation""