Search Results

Filter
  • 1-7 of  7 results for ""Taxation""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

TÜRKİYE'DE ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNİN VERGİ GELİRLERİYLE İLİŞKİSİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR TEST.

  • Source: Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS). 2021, Vol. 14 Issue 3, p995-1020. 26p.

Record details

×
Academic Journal

TÜRKİYE'DE ÜCRETLER ÜZERİNDEKİ BİREYSEL VERGİ YÜKÜ.

  • Source: Mali Cozum Dergisi / Financial Analysis. Sep/Oct2020, Vol. 30 Issue 161, p221-244. 24p.

Record details

×
Academic Journal

VERGİ YÜKÜ VE MUTLULUK İLİŞKİSİNİN MEKÂNSAL EKONOMETRİK MODELLERLE ANALİZİ.

  • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2020, Vol. 16 Issue 4, p870-890. 21p.

Record details

×
Academic Journal

TÜRKİYE'DE GELİR VERGİSİ TARİFESİNİN MALİ SÜRÜKLENME AÇISINDAN İNCELENMESİ: 2009-2019 DÖNEMİ.

  • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2019, Vol. 15 Issue 4, p1062-1082. 21p.

Record details

×
Periodical

TÜRKİYE'DE PETROL ÜRÜNLERİ FİYATLARINDA VERGİNİN PAYI VE DİĞER ÜLKELER İLE KARŞILAŞTIRILMASI.

  • Source: Cumhuriyet Universitesi Journal of Economics & Administrative Sciences (JEAS). 2014, Vol. 15 Issue 1, p77-94. 18p.

Record details

×
  • 1-7 of  7 results for ""Taxation""