Search Results

Filter
  • 1-10 of  26 results for ""Taxation""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

OPTİMAL VERGİLEME ARAYIŞINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: TÜRKİYE ÖRNEĞİ.

  • Source: Journal of Administrative Sciences / Yonetim Bilimleri Dergisi. 2021, Vol. 19 Issue 40, p271-298. 28p.

Record details

×
Academic Journal

DİJİTAL EKONOMİLERİN VERGİLENDİRİLMESİNDE OECD UYGULAMALARI VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRILMASI.

  • Source: Mali Cozum Dergisi / Financial Analysis. Mar/Apr2021, Vol. 31 Issue 164, p223-242. 20p.

Record details

×
Periodical

BELEDİYELERDE VERGİLENDİRME YETKİSİ.

  • Source: Cumhuriyet Universitesi Journal of Economics & Administrative Sciences (JEAS). 2014, Vol. 15 Issue 1, p421-432. 12p.

Record details

×
Academic Journal

OECD Ülkelerinde Eğlence Vergisi Uygulamaları.

  • Source: Journal of Management & Economics. Dec2010, Vol. 17 Issue 2, p1-11. 11p. 2 Charts, 1 Graph.

Record details

×
Academic Journal

Yönetsel Yargıda Vergi Davalarının Hukuki Niteliği: Tam Yargı --İptal Davası Tartışmaları.

  • Source: Optimum: Journal of Economics & Management Sciences / Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi. Winter2015, Vol. 2 Issue 1, p127-145. 19p.

Record details

×
Academic Journal

Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Affına Yönelik Görüş ve Beklentilerinin Araştırılması: Kırşehir ve Hatay İlleri.

  • Source: Bartin University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences. 2021, Vol. 12 Issue 24, p337-356. 20p.

Record details

×
Academic Journal

MÜKELLEF HAKLARININ FARKINDALIĞINA İLİŞKİN ALAN ARAŞTIRMASI.

  • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2022, Vol. 18 Issue 1, p332-356. 25p.

Record details

×
  • 1-10 of  26 results for ""Taxation""