Search Results

Filter
 • 1-10 of  136 results for ""Taxation""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

AB ÜLKELERİ ve TÜRKİYE’DE DOLAYLI ve DOLAYSIZ VERGİLERİN GELİR DAĞILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ .

 • Source: Journal of Financial Politic & Economic Reviews / Finans Politik & Ekonomik Yorumlar. Sep2021, Vol. 58 Issue 657, p9-31. 23p.

Record details

×
Academic Journal

OPTİMAL VERGİLEME ARAYIŞINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: TÜRKİYE ÖRNEĞİ.

 • Source: Journal of Administrative Sciences / Yonetim Bilimleri Dergisi. 2021, Vol. 19 Issue 40, p271-298. 28p.

Record details

×
Academic Journal

TÜRKİYE'DE ENFLASYON, FAİZ, VERGİLER VE GELİR DAĞILIMI İLİŞKİSİ: AMPİRİK ANALİZ.

 • Source: International Journal of Economic & Social Research. 2021, Vol. 17 Issue 1, p147-169. 23p.

Record details

×
Academic Journal

TÜRKİYE'DE ÜCRETLER ÜZERİNDEKİ BİREYSEL VERGİ YÜKÜ.

 • Source: Mali Cozum Dergisi / Financial Analysis. Sep/Oct2020, Vol. 30 Issue 161, p221-244. 24p.

Record details

×
Academic Journal

İNSANİ GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ İLE DOLAYLIDOLAYSIZ VERGİLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ.

 • Source: Journal of Turkish Court of Accounts / Sayistay Dergisi. Jun2020, Vol. 32 Issue 117, p139-153. 15p.

Record details

×
Academic Journal

VERGİ YÜKÜ VE MUTLULUK İLİŞKİSİNİN MEKÂNSAL EKONOMETRİK MODELLERLE ANALİZİ.

 • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2020, Vol. 16 Issue 4, p870-890. 21p.

Record details

×
Academic Journal

Dolaylı-Dolaysız Vergiler Temelinde Bütçe Dengesinin İktisadi Büyümeye Etkisi: Türkiye ve Almanya Örneği.

 • Source: Çankırı Karatekin University Journal of the Faculty of Economics & Administrative Sciences. 2019, Vol. 9 Issue 2, p425-448. 24p.

Record details

×
Academic Journal

TÜRKİYE'DE VERGİ ENTEGRASYONU OLGUSU.

 • Source: Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS). 2019, Vol. 12 Issue 2, p427-438. 12p.

Record details

×
Academic Journal

İnternet Ortamında Bazı Faaliyetlerin Kavramsal Tanımları ve Türk Vergi Sistemi Karşısındaki Durumlarının Değerlendirmesi.

 • Source: Journal of Administrative Sciences / Yonetim Bilimleri Dergisi. 2016, Vol. 14 Issue 27, p583-604. 22p.

Record details

×
 • 1-10 of  136 results for ""Taxation""