Search Results

Filter
  • 1-6 of  6 results for ""Taxation""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

2013 YILI KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ.

  • Source: Mali Cozum Dergisi / Financial Analysis. kas/ara2013, Issue 120, p165-172. 8p.

Record details

×
Academic Journal

Türkiye’de Geçici Vergi Uygulamasının Karşılaştırmalı Değerlendirmesi.

  • Source: Sosyoekonomi. 2012, Vol. 18 Issue 2, p105-131. 27p. 7 Charts.

Record details

×
Academic Journal

İKİLİ GELİR VERGİSİ SİSTEMİNİN ADALET VE ETKİNLİK İLKELERİ AÇISINDAN DEGERLENDİRİLMESİ.

  • Source: Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences. 2010, Vol. 15 Issue 1, p129-154. 26p.

Record details

×
Academic Journal

MUHASEBE TEORİSİ VE VERGİ TEORİSİ AÇISINDAN TİCARİ KARIN KAVRANMASI.

  • Source: Mali Cozum Dergisi / Financial Analysis. 2010, Issue 102, p129-134. 6p.

Record details

×
Academic Journal

VERGİ HARCAMALARINA İLİŞKİN TOPLUMSAL ALGI: TR33 BÖLGESİ ALAN ARAŞTIRMASI.

  • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2019, Vol. 15 Issue 4, p1040-1061. 22p.

Record details

×
  • 1-6 of  6 results for ""Taxation""