Search Results

Filter
  • 1-10 of  10 results for ""Taxation""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

TÜRKİYE'DE ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNİN VERGİ GELİRLERİYLE İLİŞKİSİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR TEST.

  • Source: Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS). 2021, Vol. 14 Issue 3, p995-1020. 26p.

Record details

×
Academic Journal

TÜRKİYE'DE ÜCRETLER ÜZERİNDEKİ BİREYSEL VERGİ YÜKÜ.

  • Source: Mali Cozum Dergisi / Financial Analysis. Sep/Oct2020, Vol. 30 Issue 161, p221-244. 24p.

Record details

×
Academic Journal

İNSANİ GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ İLE DOLAYLIDOLAYSIZ VERGİLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ.

  • Source: Journal of Turkish Court of Accounts / Sayistay Dergisi. Jun2020, Vol. 32 Issue 117, p139-153. 15p.

Record details

×
Academic Journal

SAHTE VE KORSAN ÜRÜNLERİN VERGİ GELİRLERİNE ETKİSİ.

  • Source: Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS). 2021, Vol. 14 Issue 2, p759-784. 26p.

Record details

×
Academic Journal

GECİKME FAİZİNDE 6322 SAYILI YASA İLE YAPILAN DÜZENLEMELERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER.

  • Source: Conference Journal of Financial Studies Center / Maliye Arastirma Merkezi Konferanslari. 2011, Issue 100, p1-17. 17p.

Record details

×
Academic Journal

İKİLİ GELİR VERGİSİ SİSTEMİNİN ADALET VE ETKİNLİK İLKELERİ AÇISINDAN DEGERLENDİRİLMESİ.

  • Source: Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences. 2010, Vol. 15 Issue 1, p129-154. 26p.

Record details

×
Academic Journal

VERGİ DENETİMİNDE FONKSİYONEL YAPI ve DENETİME ÖZGÜ BEKLENTİLER.

  • Source: Akdeniz University Faculty of Economics & Administrative Sciences Faculty Journal / Akdeniz Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi. kas2002, Vol. 2 Issue 4, p172-185.

Record details

×
Academic Journal

Dijital Ekonominin Getirdiği Vergilendirme Sorunlarının Değerlendirilmesi: Kurumlar Vergisi.

  • Source: Research Journal of Politics, Economics & Management / Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Arastirmalari Dergisi. 2019, Vol. 7 Issue 4, p59-78. 20p.

Record details

×
  • 1-10 of  10 results for ""Taxation""