Search Results

Filter
  • 1-9 of  9 results for ""Taxation""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

FİSKAL VE EKSTRAFİSKAL AMAÇLAR BAĞLAMINDA 1970'LERDEN GÜNÜMÜZE ÇEVRE VERGİLEİ.

  • Source: Gazi University Journal of Economics & Administrative Sciences. Jan2010, Vol. 12 Issue 1, p77-108. 32p. 1 Chart, 2 Graphs.

Record details

×
Academic Journal

Mali Teşvik Uygulamaları Açısından Zafer KalkınmaAjansı • • i Uşak ili incelemesi.

  • Source: Optimum: Journal of Economics & Management Sciences / Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi. Summer2020, Vol. 7 Issue 2, p499-524. 26p.

Record details

×
Academic Journal

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDEKİ FİRMALARA YÖNELİK VERGİSEL TEŞVİK VE DESTEKLERİN MUHASEBE UYGULAMALARI.

  • Source: Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS). 2021, Vol. 14 Issue 2, p727-757. 31p.

Record details

×
Academic Journal

İSTİHDAMA YÖNELİK İŞVEREN SİGORTA PRİMİ TEŞVİKLERİNİN TÜRKİYE MUHASEBE-FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TMS-20) AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

  • Source: Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS). 2010, Vol. 3 Issue 3, p93-116. 24p. 12 Charts.

Record details

×
Academic Journal

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME HARCAMALARININ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMALARI BAKIMINDAN GİDERLEŞTİRİLMESİ.

Subjects: *RESEARCH & development tax credit; *RESEARCH funding; *TAX incentivesTURKEY

  • Source: Marmara University Journal of the Faculty of Economic & Administrative Sciences. Jun2009, Vol. 26 Issue 1, p463-481. 19p.

Record details

×
Academic Journal

Türkiye'de sunulan sağlık turizmi hizmetlerinde katma değer vergisi uygulaması.

  • Source: Gazi Journal of Economics & Business. Oct2021, Vol. 7 Issue 3, p203-213. 11p.

Record details

×
Academic Journal

Predicting the TAS - TFRS Profit Attracting the Users of Financial Statements.

  • Source: Journal of Accounting, Finance & Auditing Studies. 2020, Vol. 6 Issue 2, p70-86. 17p.

Record details

×
  • 1-9 of  9 results for ""Taxation""