Search Results

Filter
  • 1-8 of  8 results for ""Taxation""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

TÜRKİYE'DE ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNİN VERGİ GELİRLERİYLE İLİŞKİSİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR TEST.

  • Source: Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS). 2021, Vol. 14 Issue 3, p995-1020. 26p.

Record details

×
Academic Journal

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATI BAĞLAMINDA KATMA DEĞER VERGİSİ'NDE YAKINLAŞTIRMA VE UYUMLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI.

  • Source: Marmara University Journal of the Faculty of Economic & Administrative Sciences. Jun2010, Vol. 28 Issue 1, p135-160. 26p.

Record details

×
Academic Journal

YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI UYGULAMASI.

  • Source: Mali Cozum Dergisi / Financial Analysis. 2011, Issue 104, p161-170. 10p.

Record details

×
Academic Journal

TÜKETİM KÜLTÜRÜ VE VERGİLEME: TÜRKİYE'YE MALİ SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ.

  • Source: Mali Cozum Dergisi / Financial Analysis. tem/aug2021, Vol. 31 Issue 166, p89-116. 28p.

Record details

×
  • 1-8 of  8 results for ""Taxation""