Search Results

Filter
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

VERGİ YÜKÜ VE MUTLULUK İLİŞKİSİNİN MEKÂNSAL EKONOMETRİK MODELLERLE ANALİZİ.

  • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2020, Vol. 16 Issue 4, p870-890. 21p.

Record details

×
Academic Journal

DİJİTAL EKONOMİNİN DİJİTAL VERGİ CENNETLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ.

  • Source: Journal of Economics & Administrative Sciences / Afyon Kocatepe Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi. Jun2020, Vol. 22 Issue 1, p28-44. 17p.

Record details

×
Academic Journal

Dolaylı-Dolaysız Vergiler Temelinde Bütçe Dengesinin İktisadi Büyümeye Etkisi: Türkiye ve Almanya Örneği.

  • Source: Çankırı Karatekin University Journal of the Faculty of Economics & Administrative Sciences. 2019, Vol. 9 Issue 2, p425-448. 24p.

Record details

×
Academic Journal

TÜRKİYE'DE VERGİ ENTEGRASYONU OLGUSU.

  • Source: Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS). 2019, Vol. 12 Issue 2, p427-438. 12p.

Record details

×
Academic Journal

İnternet Ortamında Bazı Faaliyetlerin Kavramsal Tanımları ve Türk Vergi Sistemi Karşısındaki Durumlarının Değerlendirmesi.

  • Source: Journal of Administrative Sciences / Yonetim Bilimleri Dergisi. 2016, Vol. 14 Issue 27, p583-604. 22p.

Record details

×
Academic Journal

2013 YILI KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ.

  • Source: Mali Cozum Dergisi / Financial Analysis. kas/ara2013, Issue 120, p165-172. 8p.

Record details

×
Academic Journal

DİJİTAL EKONOMİLERİN VERGİLENDİRİLMESİNDE OECD UYGULAMALARI VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRILMASI.

  • Source: Mali Cozum Dergisi / Financial Analysis. Mar/Apr2021, Vol. 31 Issue 164, p223-242. 20p.

Record details

×
Academic Journal

KAVRAMSAL AÇIDAN KATILIMCILIK İLKESİ VE DEĞİŞEN KAMUSAL HİZMET SUNUMUNDAKİ YERİ.

  • Source: International Journal of Economic & Social Research. 2021, Vol. 17 Issue 1, p209-219. 11p.

Record details

×
Academic Journal

SAHTE VE KORSAN ÜRÜNLERİN VERGİ GELİRLERİNE ETKİSİ.

  • Source: Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS). 2021, Vol. 14 Issue 2, p759-784. 26p.

Record details

×