Search Results

Filter
  • 1-10 of  131 results for "eds"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Conference

LATVIEŠU GLEZNOTĀJU LĪDZDALĪBA NACIONĀLO SIMBOLU VEIDOŠANĀ 20. GADSIMTA SĀKUMĀ.

Subjects: *ARTISTS; *21ST century art; *ART

  • Source: Proceedings of the International Scientific Conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitates Starptautiskas Zinatniskas Konferences Materiali. 2014, Issue 56, p219-223. 5p.

Record details

×
Conference

DISKURSA VĒSTURISKĀ ANALĪZE: ZEMNIEKA REPREZENTĀCIJAS,,LAUKU AVĪZĒ"/ «LATVIJAS AVĪZĒ“ PIEMĒRI.

Subjects: *FARMERS; *LATVIAN newspapers; *PEASANTSWODAK, Ruth

  • Source: Proceedings of the International Scientific Conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitates Starptautiskas Zinatniskas Konferences Materiali. 2014, Issue 55, p1034-1040.

Record details

×
Academic Journal

MĪELI SAVU TUVĀKO! - AR MĪLESTĪBAS SVĒTKIEM JEB PRAIDU SAISTĪTIE TEKSTI UN KONTEKSTI PUBLISKAJĀ TELPĀ.

  • Source: Journal of Comparative Studies / Komparatovistikas Almanahs. 2016, Vol. 38 Issue 9, p293-319. 27p.

Record details

×
Academic Journal

Nemiers galēji labējā spārnā. Mūsdienu labējā spārna stratēģijas un prakses Eiropā).

  • Source: Journal of the Institute of Latvian History / Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 2019, Issue 109, p197-206. 10p.

Record details

×
Academic Journal

Latvija, 1918-2018: Valstiskuma gadsimts.

  • Source: Journal of the Institute of Latvian History / Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 2019, Issue 109, p191-197. 7p.

Record details

×
Academic Journal

LATGALES IEDZĪVOTĀJU LAIMES IZJŪTAS STRUKTŪRA UN TĀS SOCIĀLI DEMOGRĀFISKIE DETERMINANTI.

  • Source: Education Reform in Comprehensive School: Education Content Research & Implementations Problems. 2015, p5-13. 9p.

Record details

×
  • 1-10 of  131 results for "eds"